Kratko, inovativno, zabavno

Naučnopopularni eksperiment u formi videa, ili kratak film naučnopopularnog sadržaja, treba da traje najviše 3 minuta, u celini ili u segmentima. Sadržaj može da bude video prezentacija naučnog fenomena, izvođenje naučnog eksperimenta, ili kratak film naučnopopularnog karaktera.